Обща теория на счетоводството

14,90 лв.

Резюме

Авторите на учебника „Обща теория на счетоводството“ са преподаватели в катедра „Счетоводство и анализ“ на Финансово-счетоводния факултет при Университета за национално и световно стопанство – София. Целта е да се въведе в счетоводната материя всеки, който желае да усвои теоретичните основи на счетоводството, и знанията да се поднесат ясно, логически последователно и разбираемо.
Основното предназначение на учебника е студентите да се подпомогнат при обучението им по счетоводство. Той е написан в съответствие с учебната програма в специалностите „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финансов контрол“ в УНСС. В него са разработени и представени основните теми от теорията на счетоводството: за предмета, метода, принципите, организацията, етиката, вътрешната и външната среда. Учебникът може да се ползва и от студентите от други специалности, които изучават счетоводство, както и от всички, които проявяват интерес към счетоводната наука и практика. При написването му авторите са се ръководили от общотеоретичните ценности и постижения на счетоводната наука и от постановките на приетите от Европейския съюз директиви в областта на счетоводството, Международните счетоводни стандарти/Международните стандарти за финансово отчитане и действащите разпоредби в счетоводното законодателство в Република България към месец юни 2021 г.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-502-2

Автор

, ,

Брой страници

272

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см