Местни финанси

0,00 лв.

Резюме

ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ!

Очаква се второ преработено и допълнено издание.

Степента на фискална децентрализация и финансовите отношения между различните нива на управление оказват съществено влияние върху функционирането на публичния сектор. Въпреки световните тенденции на децентрализация различни нейни аспекти продължават да бъдат предмет на оживени дискусии както в научните среди, така и при реализирането на държавната политика. Каква е оптималната децентрализация, какви препоръки дава академичната литература и как тези препоръки се вместват в реалността? Отговорите на зададените въпроси не са еднозначни и не могат да бъдат изложени накратко.
Учебникът има за цел да запознае читателите с теоретичните основи на местните финанси и с конкретни решения от практиката, отнасящи се до правомощията на местните власти, обхвата на местните разходни отговорности и начина на тяхното финансиране. Изучаването на финансите на местния публичен сектор и обособяването им в самостоятелна учебна дисциплина насочва вниманието към въпроси, които са част от проблематиката, но не и водещ акцент на публичните финанси. Основният въпрос на който търси отговор теорията на публичните финанси, е каква е ролята на публичния сектор в една смесена икономика. Като подразделение на публичните финанси теорията на местните финанси търси отговор на въпроса каква е ролята на всяко ниво на управление в публичния сектор и в икономиката като цяло. Местните финанси изучават финансовите аспекти във функционирането на многостепенното управление на публичния сектор – подходящото разпределение на разходните отговорности и финансовите ресурси между нивата на управление и структурирането на финансовите взаимоотношения между централната и местните власти.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-352-3

Автор

Брой страници

262

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см