Корпоративно финансово планиране

12,90 лв.

Резюме

Финансовото планиране е дейност с ключово значение за финансовото представяне на фирмите. Дава възможност за оптимизиране на използването на ресурсите на фирмата и за подобряване на управлението на риска, което благоприятства за постигането на финансова стабилност. Финансовото планиране допринася за реализиране на целите на компанията чрез обезпечаване на необходимите финансови ресурси.
Необходимостта от финансово планиране е несъмнена както за малките по размер фирми, така и за големите корпорации. То е част от цялостното планиране във фирмите и има обобщаващ характер. Чрез него се осигурява съгласуваност на отделните части на бизнес плана.
Учебното помагало може да послужи на студентите при тяхната учебна подготовка. Би могло да бъде полезно и на специалисти от практиката в тяхната дейност. Темите, които се разглеждат, са посветени на ключови въпроси в областта на финансовото планиране във фирмите. В първа глава се представя същността на финансовото планиране, като се очертават и ползите от неговото прилагане във фирмите. Обясняват се основните принципи при финансовото планиране. Проследяват се етапите на бюджетния процес. Разглеждат се подходите на бюджетиране и финансовото моделиране като инструмент за планиране.

Sadarjanie KFP
Pages KFP

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-238-0

Автор

Брой страници

248

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см