http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/04/Petar.Mitev_Prilojni.korporativni.finansi.EXEL_.jpg

Корпоративни финанси с EXCEL

14,90 лв.

Резюме

Първоначалното създаване на моделите с файлове в Excel позволява тяхната удобна адаптация за рутинно решение на еднотипни задачи на по-късен етап. Това е възможно на основата на бързото и лесно осъществяване на сложни финансови изчисления не само чрез вградени, но и чрез моделирани финансови функции. Използването на ръководството изисква първоначални познания с Excel. Неговата цел не е да бъде справочник за използването на вградените финансови функции в Excel, тъй като корпоративните финанси изискват и използват редица други функции. Основната цел е да се подпомогнат способностите на студенти, преподаватели и и специалисти в практиката да моделират и анализират широк кръг специфични проблеми и казуси от корпоративната финансова практика с необходимата степен на задълбоченост.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.