Контрол във финансовия сектор

Контрол във финансовия сектор

12,00 лв.

Резюме

Монографията съдържа особеностите на системата за банков контрол в България, нормативното регулиране, методологичните аспекти, функционирането на системата. Разгледани са контролът върху размера на собствения капитал и капиталовата адекватност на банките, особеностите, историческото развитие и видовете инструменти на българската фондова борса и др.

Допълнителна информация

Допълнителна информация