Конвергенцията в оценяването и отчитането по справедлива стойност

15,90 лв.

Резюме

Финансовите отчети са основен източник на информация за всички заинтересовани страни. Вярното, честно и справедливо отразяване на информацията във финансовите отчети има изключително важно значение за доброто управление на бизнеса. Информацията трябва да бъде справедлива, достоверна, уместна и своевременна. Голяма част от разпоредбите на националните и европейските нормативни актове са относими към финансовите отчети. Това определя необходимостта от специално изучаване и поясняване на онези документи и постановки, които имат съществено значение при разглеждането и тълкуването на финансовите отчети и приложимите техники, подходи и методи за оценяване, както и тяхното представяне и анализиране на елементите им. В този смисъл трябва да се възприема и целта на настоящата монография: да очертае икономическата същност на справедливата стойност, да идентифицира проблемните области, да търси и намери конвергенцията при извеждане на справедливата стойност от гледна точка на оценяването и счетоводното отчитане на различните активи (материални и нематериални), което ще повиши надеждността на информацията във финансовите отчети. Спецификата на проблема произтича от това, че „…текущата пазарна цена на развит пазар е най-добрият измерител на справедливата стойност. Обаче, ако няма такава цена, възникват проблеми“.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-532-9

Автор

Брой страници

180

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

21 х 29 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.