Интегрално отчитане, отговорност и отчет

Интегрираното отчитане - отговорност и отчетност

9,00 лв.

Резюме

Изследването е логическо продължение на научните търсения за това как би могла да се интергира счетоводната информация с информацията за устойчивостта на цялостното икономическо, социално и екологично представяне на стопанската единица и в този контекст да се извършва оценка на резултатите от дейността й и да се определят нейните пазарни възможности и рискове. За да се реализира концепцията обаче, следва да е налице и добре изградена вътрешнофирмена система на бюджетиране и отчентост. Този проблем е основен в представената разработка.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.