Данъчно облагане и данъчен контрол в Република България

10,90 лв.

Резюме

Данъчното облагане и контрол са част от всекидневието ни. Независимо дали се занимаваме професионално със счетоводство, данъци, право и финанси; дали сме ангажирани в публичната сфера или осъществяваме търговска дейност; или пък сме обикновени потребители, данъците и свързаните с тях права и задължения имат пряко влияние върху вземаните от нас решения в служебния и личния ни живот. Разглеждането на особеностите на данъчното облагане и данъчния контрол при различните видове данъчни задължения е невъзможно без да са налице основни познания за системата на данъчно облагане и данъчен контрол, осъществяван в Република България.

Настоящото учебно помагало има за цел да даде практическа насоченост на познанията, които студентите от бакалавърска и магистърска степен редовно, задочно и дистанционно обучение следва да придобият по дисциплините, свързани с данъчно облагане и данъчен контрол. Стремежът на автора е материалът да събуди интереса и на вече работещите в областта на счетоводната отчетност и данъчния контрол, като даде актуална информация за приложимите законови разпоредби, стимулира самостоятелния анализ на конкретни проблеми и илюстрира с примери възможни решения на казуси от практиката.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-385-1

Автор

Брой страници

114

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см