Данъчен и осигурителен контрол

Данъчен и осигурителен контрол

15,00 лв.

Резюме

Настоящият учебник „Данъчен и осигурителен контрол“ е предназначен за студентите, изучаващи дисциплините Данъчен контрол и Контрол в системата на социалното осигуряване. Учебникът има за цел да запознае бъдещите кадри по счетоводство, финанси и контрол с теоретичните постановки за организацията на контролното въздействие върху процесите на данъчното облагане и задължителното държавно обществено осигуряване. Посочени са характерните особености на контролната функция, субектите и обектите на контрола, формите и методите на контролно въздействие и организацията на контролната среда. Стремежът на авторите е насочен към балансирано съчетаване на теоретичните познания за контролното въздействие с практическите аспекти на осъществяване на контролната дейност по определяне, начисляване и внасяне на данъчните задължения и задълженията за осигурителни вноски.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.