Бюджетният процес в търговските банки финансово-счетоводни аспекти

12,00 лв.

Резюме

Целта на разработката е задълбочено изследване на счетоводно-аналитичната теория в условията на българските търговски банки, за да се получи надежден комплекс от отчети за осъществяване на бюджетния процес. Предмет на изследването са дефиниранто на мястото и ролята на  счетоводството за бюджетиране, текущото и периодичното отчитане и контролът на резултатите в търговските банки. Обект на изследването са търговските банки на територията на Република България.

Допълнителна информация

Допълнителна информация