http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/koriza_Borsa.i.borsovi.sdelki_Todor.Nedev_.jpg

Борси и борсови сделки

15,00 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен за студентите от специалност Финанси на УНСС, като целта му е да покрие основните теми от дисциплините: Борси и борсови опрерации, Фондови пазари и Финансови пазари.

Учебникът съдържа информация за основните борси и системтизирани основни понятия и механизми на основните борсови сделки, за да могат студентите сами да определят финансовия резултат от заетата конкретна позиция и да предвидят изменението му при очаквана промяна на пазарната ситуация.

Разглеждат се историческите факти и особености при възникването на борсите като пазари и в частност възникването и развитието на най-големите стокови и фондови борси. Това дава възможност да се откроят обективните предпоставки за възникването на борсовата търговия, както и факторите, които водят до нейното активизиране в исторически план.

Допълнителна информация

Допълнителна информация