http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/01/basheva.jpg

Бизнес оценяване

12,90 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен за студенти от всички специалности, които изучават дисциплината „Бизнес оценяване“. Той е съобразен с учебния план на студентите от специалност „Счетоводство“ и с учебната програма по дисциплината „Бизнес оценяване“. Учебникът е полезен и за студенти от специалности „Финанси“ и „Финансов контрол“, магистърска и бакалавърска степен. Разгледаният в учебника материал е поднесен от авторите по разбираем и достъпен за студентите начин. Отделните теми са илюстрирани с много решени примери, което ще ги улесни при изучаването и възприемането на разглеждания в тях материал. При разработването на темите в учебника са взети предвид последните постижения на теорията и практиката в областта на бизнес оценяването.

Допълнителна информация

Допълнителна информация