http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/koriza_Gergana-Mihaylova_-Bankovata-efektivnost-_2015.jpg

Банковата ефективност и икономическият растеж в условията на паричния съвет в България

8,90 лв.

Резюме

Изследването е структурирано в пет глави. В първата глава е направен анализ на дейността на банковата система, като се разграничават три периода с цел да се обособи специфичното поведение на търговските банки: периодът преди прехода от централно-планова към пазарна икономика, периодът до въвеждането на паричния съвет и след това. Особено внимание е отделено на промяната на собствеността на банките през тези периоди, момента на навлизането на чуждестранните инвеститори в банковия сектор, промяната в надзорните регулации и как те се отразяват на стабилността на банковата система. Специално внимание е отделено и на паричния съвет като паричен режим, допринасящ за постигането на макроикономическа стабилност и за възвръщането на доверието в банковата система след тежката финансова криза през периода 1996 – 1997 г. Основни макроикономически показатели – като инфлация, икономически растеж, държавен дефицит, се подобряват съществено след въвеждането на новия паричен режим.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.