http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Rosiza.Ivanova_ANALIZ.NA_.FINANSOVOTO.SASTOIANIE.NA_.PREDPRIATIETO_2015.jpg

Анализ на финансовото състояние на предприятието

10,90 лв.

Резюме

Изчерпан тираж, очаква се преработено и допълнено издание.

Методическото ръководство „Анализ на финансовото състояние на пред-
приятието“ е предназначено за студентите от ОКС „Магистър“, изучаващи дисциплините „Финансово-стопански анализ“ и „Анализ на финансовите отчети на нефинансовите предприятия“, както и за студентите от ОКС „Бакалавър“, изучаващи дисциплините „Финансово-стопански анализ“ и „Финансово-ико¬но¬ми¬чес¬ки анализ“. То може да се използва и от счетоводители, ръководители и финансови мениджъри на предприятия от стопанската практика, както и от всички, които се интересуват от въпросите на финансовото състояние на предприятието и методиката за неговия анализ. Разработени са въпросите на анализа на финансовото състояние на предприятието по данни от счетоводния баланс. Предложените методики се отнасят за предприятия, осъществяващи индустриален бизнес, но могат да се използват и от предприятия, осъществяващи дейността си в различни отрасли от стопанската практика.

Съдържанието на методическото ръководство е разпределено в пет глави.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.