Анализ на риска и ефективността при реализирането на проекти чрез публично-частно партньорство

Анализ на риска и ефективността при реализирането на проекти чрез публично-частно партньорство

12,00 лв.

Резюме

В настоящата разработка е предложена методика за финансов бизнес анализ на риска и ефективността при реализацията на проекти за публично- частно партньорство при осъществяване на инвестиционни проекти чрез средства, отпуснати от бюджета на Европейския съюз чрез неговите фондове. Чрез Европейските регламенти и тяхната динамика се цели повишаване на ефективността на контрола при усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз. Промените са насочени към разширяване на децентрализацията на системата за управление на проекти, финансирани със средства от Европейския бюджет. Разширената децентрализация е насочена към прехвърляне на отговорността върху съответната страна, получаваща помощта, което предполага провеждане на ефективен анализ на възможностите за реализиране на проектите, включително и на нормативната уредба в страната, анализ на дейността на партньорите при осъществяване на проектите, анализ на тяхното финансово и имущественото състояние, анализ на кредитоспособността, анализ на различните видове рискове и тяхното разпределение между партньорите.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 26 февруари до 4 март 2024 г. поради технически причини онлайн книжарницата на ИК – УНСС няма да работи.

Всички поръчки, направени през този период, ще се обработват и изпращат след
5 март 2024 г.

Заповядайте в книжарницата ни, която се намира в сградата на УНСС.
Онлайн поръчка можете да направите от сайта на store.bg.

Благодарим за разбирането!