Анализ на рентабилността на активите на предприятието

12,90 лв.

Резюме

Въпросът за рентабилността на предприятията от индустриалния сектор на страната е актуален на всички етапи от тяхното развитие. В стопанската практика се прилагат само общите методики за анализ на рентабилността, определена на бази активи, капитал, собствен капитал и в някои случаи – на бази разходи и приходи. Те се прилагат, без да се вземат под внимание обективно съществуващите причинно-следствени връзки между ключовите бизнес индикатори, характеризиращи ефективността на бизнеса на предприятията. Това обстоятелство не позволява да се установяват силата и посоката на влияние на преките фактори, описващи различни аспекти на целокупната дейност на промишленото предприятие, върху измененията, които настъпват в равнището на рентабилността. По този начин финансовият мениджмънт не получава своевременно пълна и достатъчна информация за влиянието на системата от фактори върху динамиката на рентабилността, която е необходима за вземането на правилни, обосновани и своевременни решения за управлението на дейността на предприятието. Получената в резултат на анализа информация не позволява да се даде отговор на въпросите, засягащи рентабилността на предприятието, както и за установяването на причините, които могат да окажат отрицателно влияние върху нейната динамика.

str 3
Uvod

 

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-325-7

Автор

Брой страници

254

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.