Финансово-стопански анализ

25,90 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Счетоводство“, бакалавърска степен на обучение при УНСС – София, за студентите от същата специалност в магистърска степен, редовно обучение, изучаващи дисциплината „Финансово-стопански анализ“, както и за студентите от специалности „Финанси“ и „Финансов контрол“, бакалавърска степен, изучаващи дисциплината „Финансово-икономически анализ“. В определена последователност, съгласно учебната програма, са разработени въпросите на методиката за анализ по отделните обекти. Разработените методики се отнасят за предприятията с основна промишлена дейност, но редица от тях (за анализа на балансовата печалба, на рентабилността на база разходи и приходи, на рентабилността на целия капитал, на ликвидността и др.) принципно се отнасят и за предприятията от другите отрасли.
Учебникът може да се използва и от специалистите по финансово-стопански анализ, счетоводство и мениджмънт и от всички, които се интересуват от проблемите на финансово-стопанския анализ на предприятието.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-670-8

Автор

,

Брой страници

418

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см