Човекът и неговото бъдеще през призмата на пазара, тайните общества и енергийната икономика

20,00 лв.

Резюме

В новото и постновото време върху духовното битие на човечеството нарастващо значение оказват два фактора: пазарът с неговия иманентен инструмент парите, чието значение едва ли не се абсолютизира от либертарианско-фундаменталистката парадигма, от една страна. От друга страна, от древни времена действа един фактор, обвит в тайнственост – тайните общества и главно тези на елита, както и т.нар. „енергийна икономическа система“, подвластна на законите на термодинамиката. Авторът се опитва да докаже влиянието, което те оказват днес върху човека и обществата и какво бъдеще ни подготвят.

Допълнителна информация

Допълнителна информация