Теории за глобалното бъдеще (Икономически и социални проекции)

Теории за глобалното бъдеще (Икономически и социални проекции)

8,00 лв.

Резюме

В настоящата книга авторката представя изследвания и прогнози на известни икономисти, политолози и социолози за бъдещото развитие на света. Центърът, в който се фокусират идеите и концепциите, са глобализацията и влиянията, които глобализационните процеси оказват върху икономиката и обществото в национален и международен аспект. С разбирането, че това е само една частица от огромното море на изследванията в тази област, авторката представя автори и трудове, които маркират основни тенденции в динамиката на промените и са взаимно свързани помежду си: първо, налагат близки помежду си концепции и разбирания за промените, които до голяма степен оформят обществените нагласи към процесите на трансформация и второ, чертаят възможна обобщена закономерна концептуална линия на развитието, свързвайки отделни страни на еволюцията и промените в различни области и на различни равнища на обществения живот – днес и в по-близкото бъдеще.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.