Социалният конфликт. Развитие, управление, разрешаване

Социалният конфликт. Развитие, управление, разрешаване

12,00 лв.

Резюме

Авторът проследява процесът на възникването, развитието и проявленията на социалните конфликти в различните области на обществения живот и дейности  и доказва, че на всеки следващ етап от движението си конфликтът все повече набъбва и се усложнява, все по-трудно става разрешаването му и по-тежки са последиците от него. Колкото по-малко внимание се обръща на един конфликт, толкова по-големи са пораженията от него. Но хората трябва да знаят как да подхождат към вероятните социални сблъсъци и инциденти, а за тази цел са им необходими повече научни знания и практически подходи, по-точни умения и опитност, за да се справят с конфликтите още в зародиша им.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.