http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/koriza_Аndrei.Nonchev.Publichno.chastni.kvazipazari.jpg

Публично-частни квазипазари

10,00 лв.

Резюме

Основна тема на монографията са природата, формирането и възпроизводството на тези публично-частни квазипазари. Анализирана е и спецификата на публично-частните квазипазари в пост¬социалистическото българско общество и са представени емпирични данни за тяхното разпространение в официалната и скритата икономика.

Краткото предварително очертаване на специфичния подход на автора има за цел да улесни читателя както в разбирането на логиката и струк¬ту¬р-ната организация на книгата, така и да му спести очаквания, които няма да бъдат задоволени.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.