Противодействие и отнемане на незаконно придобито имущество

14,90 лв.

Резюме

Учебникът разглежда мерките за превенция и противодействие на изпирането на пари и за отнемане на незаконно придобито имущество в новото законодателство, което е в сила от 2018 г. През последната година в Република България бяха приети изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилник за неговото приложение, нов Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Промените в националното законодателство следват инициативите в рамките на Европейския съюз. През 2015 г. беше приета Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. Четвърта директива). В средата на 2018 г. беше приета и Петата директива срещу изпирането на пари (Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС). В края на 2018 г. беше приета и Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-264-9

Автор

,

Брой страници

288

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.