Резюме

В предлаганото издание са прави анализ на такива фундаментални категории, като: власт, политика, демокрация, управленски елит, конституция, политическа система, парламентаризъм, изпълнителна власт, политически партии, групи за натиск, лобизъм, политическа култура. Направени са институционален и функционален анализ на политиката. Всичко това е разгледано на фона на сравнителния анализ на политическите системи и политиката главно в страните от Европа.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.