Политологичното изследване: АБВ на поведенческия емпиризъм в политологията

Политологичното изследване: АБВ на поведенческия емпиризъм в политологията

10,00 лв.

Резюме

Литературата, която се отнася до поведенческите социални науки и обяснява емпиричните методи и техники в изследователското им поле, днес е в изобилие. Като правило обаче те са поднесени в обобщен вид, по форма нагоден да позволи прилагането им в цялата област, докато елементите, специфични за една или друга отделна дисциплина, не са застъпени. Не може например техниките, специално разработени за нуждите на психологията, анализиращи стимулите на емоционалната същност в поведението на индивида, да се използват при социологичните изследвания. От друга страна, и двете дисциплини имат общи методи, които именно са предмет на срещащата се днес литература. Споменатата специфика, свойствена за всяка отделна поведенческа социална наука обаче, не присъства.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.