Политологичната мисъл от древността до наши дни

Политологичната мисъл от древността до наши дни

25,00 лв.

Резюме

Книгата включва върховите постижения на политологичната мисъл в историята на цивилизацита: политологичните възгледи на водещи мислители от Платон до Хегел и от Джеферсън, Хамилтън и Джон Ст. Милп до Попър, Дарендорф, Дюверже и Фукияма. Направени са анализи и коментари на политологичното творчество на съответния автор, откроено е мястото му в историята на политическите учения. Следват оригинални текстове от трудове на дадения мислител. Публикувани са отделни глави и раздели от малко познати произведения, като “За държавата” и “За законите” на Цицерон, “Два трактата за държавното управление на Джон Лок и “Философия на  на правото” на Хегел.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.