http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/05/V.jpg

Пазарът – велик социален механизъм, но и с „велики“ недъзи

19,90 лв.

Резюме

Недъзите на пазара се проявяват и в двете вселени – както обществената, така и природната. Идеята за двете вселени сме я заимствали от световноизвестния американски астрофизик К. Сейгън. Именно той споменава за физическа, респ. природна и обществена вселена. Не го казва, но вероятно е имал предвид аналогичните им древногръцки категории Cosmos и Polis, които по същество са предшественици на физическа или природна и обществена вселена, чието съдържание значително се е разширило, променило и обогатило. Впрочем Космосът се е запазил като понятие и днес, но с твърде разширено и обновено съдържание, докато полисът е изчезнал и на негово място е дошла голямата национална държава, обхваната вече от регионализация и глобализация.

Допълнителна информация

Допълнителна информация