Оценка на социалното въздействие

Оценка на социалното въздействие

9,90 лв.

Резюме

Пред читателя е учебно-методическо ръководство, което тематизира теоретически, методически и практически оценките на социалното въздействие. То е естествено продължение на учебно-методическото ръководство „Мониторинг и оценка на публични политики и програми“ (Нончев, 2009), в което е представена общата теоретична, методическа и институционална рамка, в която са осъществявани мониторингът и оценките на публични политики и програми. Това ръководство е фокусирано върху оценките на социалното въздействие (social impact assessment), които са поставени в по-общата рамка на оценките на въздействието (impact assessment), като се посочват техните взаимовръзки и различия с различни видове оценки (икономически, на риска, на бедността, на въздействието върху околната среда и др.).

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.