Основи на философската грамотност

18,00 лв.

Резюме

Учебникът „Основа на философската грамотност“ си поставя за цел да обобщи и систематизира дискусиите по главните теми, които маркират траекторията на най-старата и фундаментална от всички науки – философията. Синтезирано се представят ключовите моменти от „биографията“ на науката за мъдростта – дискусиите за нейния обект и предмет, за значението ѝ за отделния човек и за обществото като цяло, както и за методологическата ѝ роля по отношение на специалните науки. Прави се задълбочен анализ на предимствата и слабостите на утвърдените до момента онтологични направления – материализъм, идеализъм, дуализъм и плурализъм. Разгледани са и дискусиите за същността на съзнанието и езика, както и за отношението между душата и тялото.

Значително внимание е отделено на познанието и на неговите ограничения. Анализират се възникването и главните тези на емпиризма, рационализма и на диалектиката, схващанията за истината, както и основните концепции за това какво е истинното знание.

Учебникът е предназначена за докторанти, студенти и гимназисти, които биха искали да придобият относително стегнато и систематизирано знание за най-важните фундаментални философски проблеми и за тяхното приложение както в научно-изследователската дейност, така и в чисто житейски план.

Gradinarov_Sadarzhanie
Gradinarov_Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-806-1

Автор

Брой страници

244

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см