http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/04/s.Velcho.jpg

Новият световен ред - идея и дело на тайните политически общества

22,00 лв.

Резюме

Основната ни цел и задача в настоящото изложение е върху основата на геополитическата характеристика на съвременния свят да се опитаме да изясним мястото, ролята и значението на ТПО за доизграждането на НСР и произтичащите последици, включително и на базата на „новата страст на нобелистите – неравенството“, обусловено от обстоятелството, че „парите и властта винаги са били неразривно свързани“, а „правителствената са имали отношение към икономиката, според Р. Рейгън, бивш президент на САЩ, които могат да се сведат до няколко кратки правила: облагай с данъци всичко, което мърда, ако продължава да мърда го подложи на регулации, а ако спре да мърда, го субсидирай“, но като че ли Рейгън беше противник на регулациите, а привърженик на приватизацията, умереното данъчно облагане и на субсидиите, за да не фалират големите“ играчи на пазара.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.