Метафизика на икономическата психология

19,90 лв.

Резюме

МЕТАФИЗИКА
Дял от философията, който се занимава с „първичните принципи“ и „съществуването“. Произлиза от гръцката дума μετά – „след, отвъд“, и φυσικά – „физика, природа, естествени неща“. Метафизиката изследва същността на реалността и защо изобщо съществуват определени феномени.

Актуалността на икономическата психология е несъмнена и логично я прави предмет на множество анализи в академичните и бизнес средите. Развитието и прогресът в изучаването на тази област са изключително динамични, но е много трудно да се проследи еволюцията на възникването на този клон в науката. Основният проблем е свързан с интердисциплинарността. Подобен хибрид в тези две области доскоро би могъл да се нарече „еретичен“. В миналото специалистите в икономиката не са считали психологията за сериозна наука, както и психолозите са имали доста снизходително отношение към икономистите. Обединението на изследователите от тези две сфери на познанието е пример за синергия, която прави редица сериозни пробиви и открития както в теоретичен, така и в практически аспект.
Изследването на генезиса на икономическата психология в ретроспекция би могло да обясни редица парадокси и явления, които засега нямат рационално обяснение. Реално погледнато, психологията съпътства цялата история на човечеството, но в древността е приоритет на хората, които са управлявали, както и на техните съветници. Те са били пряко свързани с религиозни практики на силно примитивно ниво, което е съответствало на еволюционното равнище на познанието, а обясненията са се свързвали с божествения характер на възникване на явленията. Това се оказва удобен инструмент за манипулиране на масите и отделните индивиди от жреците или шаманите.
Интересно е да се отбележи, че тези вярвания и практики съществуват в днешно време и се проявяват във формите на изкуствения интелект. Влиянието върху хората в миналото е имало различна цел от покупката на стоки и услуги. Единствените стоки, които са били психологически индуцирани и са представлявали средства за демонстрация на власт, са стоките, които сега се определят като „луксозни“.
Към днешна дата човечеството не си дава сметка колко всеобхватна е сферата на икономическата психология. Макар че в последните десетилетия тя се превърна в актуално течение в науката, се оказва поле, което дава предпоставки за по-задълбочено изследване в глобален аспект. Икономистите с по-модернистично мислене възприемат инструментите на икономическата психология за целите на анализите си, но най-често това са привържениците на поведенческия клон на психологията. По-консервативните от своя страна отричат приносите на икономическата психология и за тях е трудно да разберат разликата между отделните подходи на тази наука, която има много направления, които през последните години се развиват динамично.
Независимо от това предпоставките за генезиса и развитието на икономическата психология са слабо изследвани. От историческа гледна точка съществуват няколко важни етапа, които са допринесли за еволюцията на икономическата психология до самостоятелна научна теория. Те са свързани с подема на индустриалното общество и производство. С времето психологическите елементи се имплементират в парадигмата на икономическата наука, като през последните няколко десетилетия това се установява като консистентна практикоприложна тенденция и се превръща в символ на модерно иновативно мислене в сферата на световната икономика.
Целта на настоящата монография е да анализира в дълбочина същността на тази мултидисциплинарна наука, тъй като в бъдеще тя има потенциала да даде отговори на въпроси, които в традиционния икономикс към този момент нямат рационално обяснение.

Danov

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-758-3

Автор

Брой страници

150

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

ИК – УНСС не приема директно поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.