Лекции по философия

Лекции по философия

14,00 лв.

Резюме

Това второ издание допълва първото от 2012 г. с три лекции – І, ІІ и VІІІ. Две от новите лекции – І и ІІ – са основани върху дисертационния труд „Що е философия? (Понятия за философия)“, защитен от автора като втори докторат в Нов български университет през 2012 г. Всички текстове, които се съдържат в тази книга, включително и двата превода на Питър Стросън и Карл Попър, са предназначени за широк читателски кръг – основно за студенти, чиято предварителна философска подготовка е пренебрежимо малка, а мотивацията им за философски занимания – съзвучна с практичния дух на нашето време. Едновременно с това лаская се от мисълта, че тази книга би била интересна и за читатели, които имат по-специално отношение към философията – било като любители на философстването, било като хора, които са превърнали философията в своя професия.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.