Икономическа социология

Икономическа социология

15,00 лв.

Резюме

Целта на Авторския колектив  е да представи на читателите основите на  бързо навлизащата в икономическия живот дисциплина  “икономическа социология”. Направено е социологическо изследване на икономическия живот на макро и микроравнище.  Разгледани са въпросите свързани с икономическото поведение и емпиричните социологически изследвания (ЕСИ). Учебникът е предназначен за студентите икономисти,както и за всички, които работят в областта на икономическата социология или се интересуват от нейната проблематика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.