http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1Kolio.Ramchev_IKONOM.SOCIOLOGIA.jpg

Икономическа психология

10,00 лв.

Резюме

С написването на книгата авторът си поставя следните цели: първо, да популяризира икономическата психология във възможно по-широк кръг читатели. Второ, да направи опит за разработване на някои нейни теоретико-методологични въпроси – идентифициране на научния й статус, дефиниране на нейния предмет, определяне на предметната й област и т.н. Трето, успешното й използване в западните страни да се адаптира към нашите условия. Четвърто, да се направи оферта за нейното използване при анализиране и решаване на въпроси, свързани с инвестирането,стартирането в бизнеса, борбата с инфлацията и хиперинфлацията, разгръщането на предприемачеството, създаването на средна класа и др. Пето, да улесни максимално студентите, изучаващи тази или сродна на нея дисциплина, при обучението си по икономика, маркетинг и мениджмънт. Шесто, да запълни острата нужда при преподаването на дисциплината пред студентите от специалност Икономическа социология към УНСС.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 26 февруари до 4 март 2024 г. поради технически причини онлайн книжарницата на ИК – УНСС няма да работи.

Всички поръчки, направени през този период, ще се обработват и изпращат след
5 март 2024 г.

Заповядайте в книжарницата ни, която се намира в сградата на УНСС.
Онлайн поръчка можете да направите от сайта на store.bg.

Благодарим за разбирането!