„Играта“ на пазарна размяна

„Играта“ на пазарна размяна

12,00 лв.

Резюме

Авторката представя пазара като една принудителна „игра“ на размяна, която се организира в модерното общество и от участието в която до голяма степен зависят възможностите, които човек получава, за да изгради собствения си живот. Този опит следва да се разглежда само като още една възможност да се познае пазарът.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.