http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/koriza_Valentina.Dramalieva_BIZNES.ETIKAa_filosofski.prochit.2014.jpg

Бизнес етика – философски прочит

10,90 лв.

Резюме

Бизнес етиката е едно от понятията, с които вече твърде много сме свикнали и приемаме по навик. Житейската му употреба често е във връзка с критични констатации, установяващи липсата на такава етика в ежедневието. Очевидно е, че всички знаят за какво става дума, защото за да се установява липсата на нещо, със сигурност трябва да има яснота какво точно представлява то. Заедно с това са обичайни и твърденията, че съществуването на бизнес етиката е изпълнено с противоречия и проблеми, стигащи до оспорване, негативизъм, отричане. Това поражда съмнения и критичност, предизвикващи философския интерес. Същевременно големият бизнес все повече държи на бизнес етиката, дори когато в практиката понякога се дистанцира от нея или нарушава етическите изисквания. Бизнес етиката е в основата на множество пазарни стандарти, на моделите за добра бизнес практика, а също – в основата на стратегическото планиране на висшия мениджмънт и на прогнозите за устойчивото развитие на обществото. Бизнес етиката е утвърдена академична дисциплина и задължителен модул в обучението както на предприемачите и мениджърите, така и на обикновените служители в бизнеса. Обяснението на тези противоречиви тенденции също предизвиква философски интерес.

Допълнителна информация

Допълнителна информация