Трудова и социална статистика

Трудова и социална статистика

Категория Автор

14,00 лв.

Резюме

Създаването на настоящия учебник е продиктувано от сравнително новите тенденции  в развитието на статистиката на труда и интегрирането й заедно с демографията в социална статистика. Заедно с развитието на трудовата и социална статистика се наблюдава и разширяване на обучението по статистика и демография както в хуманитарните и икономически специалности, така и в технологично ориентирани университети  в посока към методите за изучаване на движението на човешкия фактор, доходите и потребителското търсене, условията и стандарта на живота и въобще за особеностите и спецификата на демографските и социалните процеси.

Допълнителна информация

Допълнителна информация