http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1Iv.Saikova_kol_STATISTICHESKO.IZSLEDVANE.NA_.jpg

Статистическо изследване на зависимости

15,00 лв.

Резюме

В учебника се представят основните съвременни методи за статистическа оценка на параметри, проверка на хипотези и изследване на факторни и други връзки в социално-икономическата област, техните практически приложения и проблеми.

Учебникът е предназначен за студентите от специалност Статистика и иконометрия, бакалавърска степен. Той ще бъде полезен и на специализиращите се в магистърски степени при изследване на връзките в икономическата и другите социални области, както и на широкия кръг специалисти – практически дейци и научни работници, занимаващи се с анализи на факторни влияния и други връзки.

Допълнителна информация

Допълнителна информация