Статистически методи за анализ на динамични редове

Категория Автор

11,90 лв.

Резюме

Книгата „Статистически методи за анализ на динамични редове“ е предназначена основно за студентите от специалност „Статистика и иконометрия“ и „Бизнес информатика и комуникации“ в Университета за национално и световно стопанство, които по учебен план изучават дисциплината „Статистически анализ на временни редове“ в бакалавърската степен.

Използвани са практически примери, решаването на които е демострирано чрез използването на Excel. В този смисъл книгата има характер едновременно на учебник и учебно помагало, което може да се ползва успешно от студенти, докторанти, преподаватели и специалисти, работещи в практиката при анализа на динамичните статистически редове и тяхното прогнозиране.

Sadarjanie SMADR
Pages SMADR

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-100-0

Автор

Брой страници

212

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.