Статистика за икономисти

Статистика за икономисти

12,00 лв.

Резюме

В учебника са включени въпроси на статистическата теория, които осигуряват необходимия минимум от знания за приложението на статистическия подход за изследване на икономически явления и процеси. Той е разработен в съответствие с учебната програма, по която авторите четат лекции в Университета за национално и световно стопанство.

Допълнителна информация

Допълнителна информация