http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Mariana.Murgova_RAKOVODSTVO.PO_.jpg

Ръководство по статистика

Категория Автор

9,90 лв.

Резюме

Ръководството по статистика е учебно помагало, предназначено за студентите, които изучават базовата дисциплина „Статистика“. Неговата структура и съдържание се доближават максимално до учебната програма по дисциплината „Статистика“. Ръководството може да бъде използвано от студентите и за самоподготовка, тъй като съдържа множество примери, което улеснява възприемането на материала. Включени са и допълнителни задачи за самостоятелна подготовка, към които са дадени и техните отговори.
Ръководството може да се използва от студентите от всички професионални направления в УНСС.

Допълнителна информация

Допълнителна информация