Изследване на динамиката на плодовитостта на жените в България посредством сравнения и разпределения

Изследване на динамиката на плодовитостта на жените в България посредством сравнения и разпределения

Категория Автор

9,00 лв.

Резюме

В настоящия труд на основата на динамични редове с дължина от почти 50 години е изследвана динамиката на разпределенията на повъзрастовите коефициенти за плодовитост. За целта са анализирани редици от параметри на статистическото разпределение – средна величина, стандартно отклонение и коефициенти на асиметрия и ексцес. Включването на последните два параметъра, което като правило не е типично за демографските изследвания, а и не само за тях, се налага поради наличието на разпределения, които са различни от нормалното. Приложеният подход позволява да се използва в максимална степен наличната информация и да се навлезе в дълбочина, която трудно може да бъде достигната с класическия демографски инструментариум.

Допълнителна информация

Допълнителна информация