http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/Demografska-statistika_Bojidar-Rusev_Zdr-Sugarev.jpg

Демографска статистика

12,00 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен за студентите от висшите икономически учебни заведения. Неговото съдържание и структура са съобразени с утвърдената учебна програма и съвкупностния подход при статистическото изучаване на населението. Придобитите вече знания по теория на статистиката, висша ма-тематика и теория на вероятностите биха били особено полезни при работа с учебника.

Основната задача на учебника е да запознае студентите с особеностите на населението, разглеждано като отворена динамична система, както и с разнообразните методи за демографскостатистически анализ. Използването на математиката е сведено до разумен минимум. Тя се прилага само при въпроси, които не биха могли да се интерпретират и решат конкретно без нейна помощ.

Предлаганият учебник по демографска статистика подпомага усилията по уточняване, конкретизиране и решаване на съвременните генерални проблеми, свързани със статистическото изучаване на населението. Изложената материя би могла да представлява интерес и за специалистите демографи, както и за изследователите в редица други науки – икономисти, социолози, лекари, биолози, етнографи, антрополози, юристи и други.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.