Въведение в извадковите изследвания

15,90 лв.

Резюме

Книгата е предназначена за запознаването на широк кръг от читатели (ученици, студенти, изследователи, специалисти и др.) както с основните положения на теорията на извадковите изследвания, така и с конкретните стъпки за практическото ѝ приложение в реални изследователски условия.

Съдържанието е структурирано в 9 глави, като изложението следва строга логическа последователност – от по-елементарните към по-сложните идейни конструкции, а теоретичните постановки са илюстрирани със специално разработени за целта взаимносвързани и графично онагледени примери.

Sadarjanie
Pages

 

 

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-422-3

Автор

Брой страници

156

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

21 х 29 см