http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/EPI_spez_chast_MATEMATIKA_Bulgarski.jpg

Eдинен приемен изпит - специална част - модул 3 - математика

Категория Автор

9,00 лв.

Резюме

Настоящото помагало е втора част на ръководството за самоподготовка по математика на кандидат-студентите в икономическите университети – УНСС – София, Икономически университет – Варна, и Стопанска Академия – Свищов. То е предназначено за онези кандидати, които са избрали да полагат ЕПИ (единен приемен изпит) със специализиран трети модул – Математика.

Основната разлика от първата част е по-високото ниво на трудност на предлаганите тестови задачи. Разширено е съдържанието на „Алгебра” и „Планиметрия”, включени са също така нови параграфи в „Тригонометрия”, „Математически анализ” и „Стереометрия”. Съдържанието напълно отговаря на досегашната програма за кандидатстудентски изпит по математика в трите университета.

Структурата на настоящата втора част е подобна на тази от първата част. Навсякъде, където изложението е ново или разширено, са дадени кратки теоретични факти и формули. Справка за други теоретични факти и формули може да се направи с първата част на ръководството. За примерните тестови задачи са дадени подробни решения, а за работните тестове – отговори.

Препоръчваме на всички кандидати да проучат внимателно примерните тестови задачи (общо около 300) и демонстрираните в тях техники, след което да преминат към работните тестове (които също съдържат общо около 300 задачи). Материалът от съответния параграф е добре усвоен, ако за около 20 минути са получени верни отговори на задачите от работния тест.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.