http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/koriza_EPI_spez_chast_Bulgarski.jpg

Eдинен приемен изпит - специална част - модул 3 - Български език и литература

Категория Автор

7,00 лв.

Резюме

Драги кандидат-студенти, настоящото ръководство за самоподготовка с примерни тестови задачи по български език и литература е съобразено с учебното съдържание по предмета български език (ІХ – ХІІ клас) и литература (ХІ – ХІІ клас) на средното училище в Република България. Авторите – университетски преподаватели, са имали предвид държавните образователни изисквания при определянето на тематиката, структурата и методологията на съставянето на помагалото, както и единната стратегия на държавните икономически университети в тях да влизат млади хора, притежаващи висока обща и езикова култура, което е от изключително значение за бързото възприемане, анализиране и обменяне на информация по научни и практически въпроси в процеса на обучението им като бъдещи икономисти, общественици и политици.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.