http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/EDINEN.PRIEMEN.BELjpg.jpg

Eдинен приемен изпит – обща част – модул 1 – Български език и езикова култура – Модул 2 – Математика – основи

Категория Автор

12,00 лв.

Резюме

Основната цел на ЕПИ е да уеднакви критерия за прием на нови студенти в университета. Кандидат-студентите пристигат с дипломи за средно образование, издадени от различни училища, където са оценявани с нееднакви критерии. Това означава, че оценките от тези дипломи не измерват с една и съща мярка действителната подготовка на кандидатите за студенти.

ЕПИ дава възможност за поставяне на единни изисквания към всички кандидати за студенти. Този начин на провеждане на кандидатстудентския изпит представлява стандартизирано средство за сравняване на действително придобитите знания в средните училища от кандидатите за студенти.

Допълнителна информация

Допълнителна информация