http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/korica_pomagalo.za_.samopodgotovka.s.primerni.testove.za_.EPI_.GEOGRAFIA.jpg

Помагало за самоподготовка с примерни тестове за единния приемен изпит модул 3 география на България – специална част

Категория Автор

6,00 лв.

Резюме

Авторският колектив, изготвил модул 3 – ръководство за самоподготовка по география на България от специалната част на единния приемен кандидатстудентски изпит в УНСС, счита за свой професионален дълг да разработи примерни изпитни тестови задачи, които обхващат учебното съдържание, включено в учебниците по география и икономика за 10., 11. и 12. клас от средното училище.

При подготовката на тестовите задачи са използвани и учебници и учебни помагала за кандидатстудентски изпит по физическа и социално-икономическа география на България на различни авторски колективи.

Значителна част от тестовите задачи са разработени въз основа на конкретни илюстративни материали – графики, диаграми, схеми, карто-диаграми и карти, които онагледяват съответните процеси и явления, протичащи в дадена териториална единица или стопански отрасъл

Примерните тестови задачи ще ви подпомогнат при вашата подготовка за отличното овладяване на предвидения учебен материал и успешното полагане на кандидатстудентския изпит по география на България.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.