Кандидатстудентският изпит по английски език в УНСС

Кандидатстудентският изпит по английски език в УНСС

10,00 лв.

Резюме

От 2013 година конкурсният изпит от чужд език в УНСС се провежда в нов електронен формат, т.е. той е изцяло ориентиран към електронна проверка. Алгоритъмът, използван за този изпит предполага отговор на въпрос с 5 възможни варианта, от които само единият е верен (multiple choice). Настоящето пособие има за цел да запознае кандидат-студентите с новия формат на изпита по английски език и да ги ориентира за подготовката за този изпит. То включва примерни тестове и приложения, като всеки тест е следван от ключ с отговори и обяснения.

Допълнителна информация

Допълнителна информация