Регионален бизнес и ютилитис

24,90 лв.

Резюме

В учебника „Регионален бизнес и ютилитис“ са разгледани най-важните градски системи, посредством които управлението на градовете (общините) формира средата и условията за населението и местните фирми (регионалния бизнес) да съществуват и се възпроизвеждат.
Настоящият учебник запълва един дефицит в областта на регионалното развитие, като читателите получават знания и умения за основните градски управленски системи и как те влияят върху регионалната екосистема и териториална общност с цел подобряването ѝ, както и стимулиране на регионалния бизнес.
Учебникът е структуриран в две части с 12 глави. Първата част е с научна и образователна насоченост, като се изясняват основни понятия, като регионален бизнес и ютилитис. Ориентирана е към възможностите за оценка и измерване на регионалния бизнес и анализира състоянието на системата на бизнес в България. Втората част има предимно практико-приложен характер, като авторът разглежда основните ютилитис дейности и услуги – градоустройство, улична мрежа, паркове и градини, градско осветление, поддържане на градската среда, жилищна политика, управление на битовите отпадъци, управление на трафика, градска мобилност и транспорт, обратни логистични мрежи, както и подобряването на ютилитис системата чрез въвеждането на интелигентни системи за управление и контрол.
Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Регионално развитие“, за настоящите и бъдещите специалисти в областта на градското планиране, управление и дългосрочно развитие, както и за всички, интересуващи се от темата.

Tsonkov_Sadarzhanie
Tsonkov_Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-779-8

Автор

Брой страници

290

Година

Език

Издател

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

От 26 февруари до 4 март 2024 г. поради технически причини онлайн книжарницата на ИК – УНСС няма да работи.

Всички поръчки, направени през този период, ще се обработват и изпращат след
5 март 2024 г.

Заповядайте в книжарницата ни, която се намира в сградата на УНСС.
Онлайн поръчка можете да направите от сайта на store.bg.

Благодарим за разбирането!