Учебно помагало по гражданско право Обща част

Учебно помагало по гражданско право. Обща част

Категория Автор

10,00 лв.

Резюме

Това учебно помагало е предназначено за студентите от II курс на специалност „Право“, изучаващи задължителната учебна дисциплина „Гражданско право. Обща част“ (ГП. ОЧ). То НЕ замества дори и частично учебните курсове (учебници). Използването му предполага наличие на добри знания, придобити от лекционния курс по ГП. ОЧ и учебниците по дисциплината.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.